O aniołach ogólnie

Anioły – klasyfikacja ogólna

anioły

Anioły to ponadludzkie istoty, które zostały stworzone przez Boga i mają tzw. „czystego ducha”. Często okazują się pomocnymi lub karzącymi wysłannikami Najwyższego, a w Biblii ukazują się ludziom. W angelologii chrześcijańskiej zostały one podzielone na osobniki różnej hierarchii – tak powstała klasyfikacja aniołów.

Serafiny

Anioły zajmujące najwyższe miejsce w hierarchii. Ich nazwa pochodzi od języka hebrajskiego i słowa seraphin – czyli płomienni, ogniści. Były ognistymi aniołami z chóru anielskiego, które otaczają Tron Chwały i śpiewają Trisagion. Są to istoty sześcioskrzydłe zwane również aniołami miłości.

Cherubiny

Ich nazwa również pochodzi od języka hebrajskiego i słowa kerubim, co oznacza dar poznania i uwielbiania Boga. Ich zadaniem jest strzeżenie drogi do Drzewa Życia i Edenu ognistymi mieczami. Według Księgi Ezechiela mają po cztery twarze i cztery skrzydła. Charakteryzuje się je jako anioły pozbawione formy, duchy ognia, światła i wody.

Trony

Określane jako Rydwan Boga. Ich zadaniem jest przynoszenie sprawiedliwości boskiej. Przez nie również manifestuje się majestat Najwyższego. Dzierżą berło i globus jako znak autorytetu, a w hebrajskich księgach ich wódz nazywa się Haszmal lub Zadkiel.

Anioły – pozostałe typy 

W klasyfikacji aniołów istnieje więcej rodzajów aniołów. Pierwszymi z nich są Cnoty, które obdarzają ludzi męstwem i wdziękiem, a także czynią cuda na Ziemi.

Kolejnymi są Potęgi, albo inaczej Władze. Starają się one powstrzymywać wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat, ale też niektóre z nich same stoją na ich czele. Św. Paweł uważa, że są one złem. Ich wodzem jest Ertos, albo inaczej Sammael, Kamael.

Następnym typem są Archaniołowie (od greckiego archangelos), którzy są aniołami wyższego stopnia. Na końcu są po prostu aniołowie, a ich zadaniem jest opieka nad miastami, narodami, ludźmi i przedmiotami.

Klasyfikacja aniołów nie jest kwestią jednoznaczną, ponieważ różne źródła podają inaczej, jednak przedstawiony powyżej podział jest najczęściej stosowanym w angelologii chrześcijańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *